Συνεργασία με 'Μπορούμε'

Συνεργασία με 'Μπορούμε'

Θεωρούμε έγκλημα να πηγαίνει οποιοδήποτε τρόφιμο χαμένο, όταν υπάρχει τρόπος να συνεισφέρουμε σε αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Μέσω της συνεργασίας μας με τον οργανισμό ΜΠΟΡΟΥΜΕ, γίνεται μια στοχευμένη διαχείριση σε όλα μας τα καταστήματα, ώστε κάθε τι που περισσεύει στο τέλος της ημέρας ,να προσφέρει με την σειρά του ένα ανθρώπινο μικρό χαμόγελο.