Όχι, δεν χρειάζεται να είσαι influencer, αλλά και πάλι αν είσαι;